Doğayı ve Değişen İnsanı Sanatsal Dil Kullanarak Anlatan Bir Baş Yapıt: ”Qatsi” Üçlemesi